آرمان شهر؛ بیژن لطفی اظهار کرد: در راستای کشت و توسعه دانه های روغنی، کشت آفتابگردان روغنی از نوع رقم هایسان در این میزان اراضی زراعی انجام شد.

وی  با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی این منطقه برای کشت آفتابگردان روغنی و همچنین امکان کشت آن به منظور تناوب زراعی در کنار عملکرد مناسب آن به کشاورزان توصیه کرد : با کمک کارشناسان جهاد کشاورزی نسبت به توسعه کشت دانه های روغنی از جمله کشت آفتابگردان روغنی تلاش بیشتری داشته باشند.

لطفی تصریح کرد : کشت دانه روغنی آفتابگردان از جمله محصولات زراعی در راستای توسعه کشت دانه های روغنی است که نیازمند مدیریت زراعی صحیح و علمی بوده و با توجه به نوسانات قیمت بازار نیاز است تدابیر مناسب برای فروش محصول انجام شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک با اشاره به اینکه این شهرستان به تازگی اقدام به کشت آفتابگردان کرده و سال گذشته کشت به صورت آزمایشی انجام شده گفت : شرایط و پتانسیل بالای تولید این محصول و اقتصادی بودن آن سبب شده تا محصول آفتابگردان دانه روغنی به عنوان یک محصول در تناوب زراعی گیاهان توصیه شود.

منبع: مهر

پایان نوشتار///