آرمان شهر؛ تورج بنیادی روز دوشنبه گفت: سال گذشته ۱۱ هزار و ۶۹۹ هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین به کشت سبزی و صیفی جات اختصاص پیدا کرده بود که این رقم در سال جاری به ۱۲ هزار و ۲۱۵ هکتار افزایش یافته است.
مدیر امور زراعت سازنان جهاد کشاورزی قزوین اظهار داشت: به دنبال بارندگی های قابل توجه ماه های اخیر و همچنین خسارت به مزارع استان های سیل زده، سهمیه کشت برخی محصولات حوزه سبزی و صیفی جات در قزوین از جمله گوجه فرنگی افزایش یافته است.
وی یادآور شد: ۵۷ درصد سطح زیر کشت سبزی و صیفی جات در مزارع استان قزوین امسال به محصول گوجه فرنگی اختصاص پیدا کرده است.
این مسئول گفت: امسال پیش بینی می کنیم ۵۶۳ هزار تن سبزی و صیفی جات در مزارع استان قزوین تولید و برداشت شود.
سال گذشته ۵۲۴ هزار و ۲۶۷ تن انواع سبزی و صیفی جات در مزارع استان قزوین تولید شد.
منبع: ایرنا
پایان نوشتار///