آرمان شهر؛ طبق اعلام ستاد دیه شهرستان آبیک که زیر نظر ستاد دیه استان قزوین فعالیت می‌کند، با برگزاری چهارمین جشن گلریزان آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد شهرستان آبیک، خیران و مردم نوع‌دوست این شهرستان و خیران خارج از این شهرستان و استان قزوین چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و محکوم مالی کمک کردند.

به گفته رئیس دادگستری شهرستان آبیک، ۲۶ زندانی جرایم غیرعمد و محکوم مالی این شهرستان به دلیل ۳۱ میلیارد ریال بدهی در حبس به سر می‌برند.

در چهارمین جشن گلریزان آزادی زندانیان نیازمند شهرستان آبیک قشرهای مختلف مردم  با مشاغل دولتی و آزاد و خیران اعم از صاحبان صنایع و شرکت‌ها، مسئولان قضایی، اجرایی و نظامی، شوراهای شهرها و روستاها، شورای رسانه شهرستان آبیک، فعالان فضای مجازی، پویش جوانان شهرستان آبیک و غیره حضور داشتند.

سال ۹۵ بیش از ۷۳۰ میلیون ریال در نخستین جشن گلریزان آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد شهرستان آبیک جمع‌آوری شده بود؛ در حالی که در سال ۹۶ بیش از یک میلیارد و ۴۰۵ میلیون جمع‌آوری شده بود.

در سال گذشته هم از سوی خیران شهرستان آبیک حدود ۳۰۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد کمک و مساعدت شده بود.

به گزارش ایلنا، در شب برگزاری جشن گلریزان آزادی زندانیان نیازمند شهرستان آبیک یکی از شکات که حضور داشت۳۵۰ میلیون ریال از طلب خود را بخشید و آزادی یک زندانی را فراهم کرد.

از سوی ستاد دیه استان قزوین و ستاد مردمی دیه شهرستان آبیک پس از بررسی پرونده‌های زندانیان جرائم غیرعمد این شهرستان، نسبت به آزادی زندانیان اقدام می‌شود.

منبع: ایلنا

پایان نوشتار///