“در من، زنی تنهایی‌اش را راه می‌رود” عنوان دفتر شعری از نرگس یعقوب‌پور، شاعر خوب و مستعد قزوینی است که یکشنبه هفته پیش در مجتمع فرهنگی آرامهر الوند طی مراسمی فرهنگی ادبی باحضور صمیمانه شاعران و اهالی هنر و فرهنگ استان رونمایی و معرفی شد.

در این مجموعه ۷۵ صفحه‌ای، با ۶۰ قطعه شعر موجز که توسط نشر “درنا قلم” در قطع جیبی انتشار یافته است، با سروده‌هایی قابل‌اعتنا و
درخور توجه در ژانر سپید روبه‌رو هستیم که اغلب آن‌ها به یُمن بهره‌مندی مناسب از جوهر تخیل و خلوص مبتنی بر سهولت‌های زبانیی متاثر از زیست و سلوکی شاعرانه، از ارزش و اهمیت قابل تأملی برخوردار است.

 

نرگس یعقوب‌پور در این مجموعه شاعریست که پنداری کوشیده است تا ضمن سفری انفسی و درونی، به موازات رهابخشی ذهن و زبانش از قیود و الزامات “فرمی /عَرَضی”، جان و روان شعر و شعورش را به رنگ و درنگی جوهرمند متصل ساخته و با تمرکز بر انگاره‌ها و تجاربی فردی ارجاعات عاطفه‌سرشت خود را در متن‌ به شکلی محسوس و ملموس تداعی و روایت نماید.

شاعری که از دست به ساعت
از سقف به ماه به رادیو
از تخت به خیال به گریستن
بر شانه کلمات پا داده
خوابش را به اخبار مخابره کرده و
مرگ را با دست خودش به گور می‌برد …

یادداشت: سعید عاشقی

 

پایان نوشتار///