آرمان شهر؛ سرهنگ علی سلیمانی روز یکشنبه گفت: در پی اعلام گزارشی مبنی بر حمل و انتقال مواد مخدر در آزاد راه کرج – قزوین به شهرستان نظرآباد موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.
این فرمانده گفت : ماموران با تشکیل تیم های اطلاعاتی و بررسی موضوع ، موفق به شناسایی خودروی حامل مواد مخدر شدند.
وی اضافه کرد: پس از هماهنگی با مقام قضایی، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر ، با اجرای یک مرحله ایست و بازرسی در ابتدای ورودی شهرستان ، موفق به توقیف خودروی پراید شدند.
وی خاطرنشان کرد: ماموران در بازرسی به عمل آمده از خودروی متهمان، موفق شدند در صندلی عقب خودرو یک کیلو گرم شیشه خالص را که به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود کشف کنند.
سلیمانی گفت: در این عملیات، یک دستگاه خودروی پراید متهمان توقیف و تعداد چهار نفر سرنشین آن دستگیر که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///