آرمان شهر؛ علیرضا وارثی صبح امروز با اشاره به فعالیت‌های مراکز سالمندان شبانه روزی و روزانه قزوین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مراکز روزانه ۱۴۸ نفر و در مراکز شبانه روزی سالمندان قزوین ۲۶۰ نفر سالمند تحت مراقبت و نگهداری هستند.

وی عنوان کرد: ۶ مرکز شبانه روزی سالمندان و ۴ مرکز روزانه در استان قزوین فعالیت دارند که از یارانه دولتی بهره می‌برند؛ همچنین امسال در شهرستان آبیک بک مرکز سالمندان بدون خدمات یارانه‌ای آغاز به کار کرده است.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین گفت: در شهرستان تاکستان یک مرکز روزانه و در بوئین‌زهرا یک مرکز شبانه روزی سالمندان در دست اقدام بوده و استان قزوین تا پایان امسال به عنوان پایلوت مجری طرح خانه‌های حمایتی انتخاب شده است.

وی با اشاره به طرح حامی به منظور حمایت از فرزندان تحت پوشش بهزیستی شامل فرزندان بی سرپرست، معلول، نیازمند و غیره توسط خیرین بیان کرد: در این طرح ماهیانه فرزندان تحت پوشش با واریز مبلغی از سوی این خیرین مورد حمایت قرار گرفته که حامیان در سه دسته حامی، حامی فعال، حامی غیرفعال طبقه‌بندی می‌شوند.

وارثی بیان کرد: امسال به واسطه حمایت‌های ۱۰۸ خیر در استان قزوین ۱۹۰ فرزند مورد حمایت قرار گرفته و مبلغ ۱۷۷ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به حساب آنها واریز شده است.

منبع: تسنیم
پایان نوشتار///