آرمان شهر؛ بیژن لطفی اظهار کرد: این طرح ها  شامل  ۶۴۰۰ متر طرح انتقال آب با  لوله گذاری کنافی و  احداث کانال‌های بتنی  در قالب پروژه ساماندهی اراضی کشاورزی و ۱۳۵۰۰ متر لوله گذاری در قالب پروژه پایاب چاه دشت، از محل اعتبارات ملی و استانی انجام شده است.

وی افزود: برای اجرای این طرح ها   بیش از ۱۴ میلیارد و ۳۳۱ میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی و ملی  در ۲۰ روستایی هزینه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی آبیک اضافه کرد: از آنجایی که بیشتر اراضی کشاورزی شهرستان آبیک در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار داشته و با معضل کمبود آب موجه هستند از این رو همواره کاهش اتلاف آب مدنظر کارشناسان و مدیران بخش کشاورزی بوده است.

به گفته وی  انتقال آب از منابع آبی تا مزارع از طریق لوله و یا کانال‌های بتنی میزان هدررفت آب در این بخش را  کاهش می دهد.

منبع: مهر

پایان نوشتار///