آرمان شهر؛ در جشنواره عکس ملی دارالسلطنه قزوین که در دولتخانه صفوی برگزار شد، از ۴ هزار عکس رسیده به دبیرخانه جشنواره، ۱۸ اثر در ۴ بخش اصلی، معماری، موبایل و آرشیو تجلیل شدند.

شرکت کنندگان عکس‌های خود از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری استان قزوین را به دبیرخانه ارسال کرده بودند.

همچنین در این مراسم از برگزیدگان مارتن عکس جاذبه‌های قزوین و فعالان صنایع دستی تجلیل شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

پایان نوشتار///