آرمان شهر؛ قدرت الله مهدی خانی اظهار داشت: با توجه به حادثه خیز بودن استان قزوین و آسیب پذیری در مقابل برخی حوادث مانند سیل و زلزله ضرورت دارد با آموزش‌های همگانی بتوانیم سطح آگاهی و بینش و سپس مهارت شهروندان را در زمینه‌های مختلف بالا ببریم.

وی بیان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی، اجرای زنگ ایمنی مدارس و مهارت افزایی دانش آموزان از کارهایی است که توانسته ضمن تقویت روحیه خودباوری به کاهش خسارات جانی، مالی و روحی روانی منجر شود.

قزوین در ردیف ۴ استان برتر کشور

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین یادآور شد: با برگزاری مانور زنگ ایمنی مدارس که در هشتم آذر ماه برگزار شد استان قزوین توانست در ردیف ۴ استان برتر کشور در این خصوص قرار گیرد.

مهدی خانی بیان کرد: با اقدامات انجام شده تاکنون ۲۴۰ هزار دانش آموز با گذراندن دوره‌های آموزشی با موضوعاتی چون امداد و نجات اولیه، پناه گیری درست، انتقال مجروحان، آشنا شدند.

وی اظهار داشت: با آموزش چهره به چهره در همه مدارس استان زمینه تقویت تاب آوریافراد بویژه جوانان و نوجوانان فراهم شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین تصریح کرد: در هشتم آذر ماه هر سال به صورت نمادین چند مدرسه در هر شهرستان انتخاب شده و مانور خروج اضطراری و پناه گیری دانش آموزان تمرین می‌شود.

۲۵ حادثه استان قزوین را تهدید می‌کند

مهدی خانی بیان کرد: آموزش‌های امداد و نجات از سوی دانش آموزان با استقبال روبرو شده و امسال نیز با تداوم این دوره‌های آموزشی زمینه مهارت افزایی دانش آموزان در حوادث فراهم خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین بیان کرد: از مجموع ۳۳ حادثه غیرمترقبه در کشور تعداد ۲۵ حادثه استان قزوین را تهدید می‌کند که زلزله، سیل و سرمازدگی از مهمترین آنهاست.

منبع: مهر

پایان نوشتار///