آرمان شهر؛ رییس زندان بویین زهرا روز شنبه در این خصوص گفت: این اقدام با تلاش بی وقفه و همت مددکاران اجتماعی زندان بوئین زهرا و همکاری شورای حل اختلاف و اجرای احکام این مرکز صورت گرفته است.

محمد حسین کیامینی افزود: رضایت شکات و آزادی زندانیان منجر به کاهش جمعیت کیفری در استان شده و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و قوه قضاییه را محقق می سازد.

وی همچنین تاکید کرد: کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها یکی از اولویت های ده گانه سازمان زندان‌های کشور است که با تلاش و همت کارکنان در بخش های مختلف باید محقق شود.

کیامینی خاطرنشان کرد: پیگیری وضعیت قضایی مددجویان زندانی، بازپروری و احقاق شعار اصلاح و تربیت از دیگر اولویت های سازمان است که همواره مورد توجه قرار دارد.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///