آرمان شهر؛ عباس علیخانی سرپرست سازمان تعاون روستایی استان قزوین روز یکشنبه با اعلام این خبر افزود: در مجموع حدود ۱۸۰ هزار تن گندم به شکل تضمینی در استان قزوین از کشاورزان خریداری شده است که از این میزان ۲۷ خزار تن توسط تعاون روستایی خریداری شده است.

وی اظهار داشت: هشت مرکز خرید گندم تضمینی توسط تعاون روستایی استان قزوین از ابتدای کار خرید فعال بود که با توجه به خرید عمده محصول در حال حاضر فقط سه مرکز شامل ۲ مرکز در آوج و یک مرکز در بخش کوهین شهرستان قزوین مشغول به فعالیت هستند.

این مسئول گفت: مطالبات گندم کاران بابت فروش گندم تضمینی ظرف یک هفته تا ۱۰ روز به آنها پرداخت شده و می شود.

وی یادآور شد: گندم های خریداری شده توسط تعاون روستایی به منظور ذخیره سازی تحویل غله و سیلوها می شود و در طی سال از آنها مصرف خواهد شد.

امسال پیش بینی می شود ۳۲۷ هزار تن گندم در استان قزوین تولید شود.

دولت این محصول استراتژیک کشاورزی هرساله توسط دولت به شکل تضمینی از کشاورزان خریداری می شود.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///