آرمان شهر؛ بهمن عسگری، مجید حسن نیا، علی اصغر آسیابری و امیر رضا میرزایی ملی پوشان استان برای شرکت در ششمین مرحله لیگ برتر کاراته وان، راهی روسیه شدند.

رقابت های کاراته وان، با شرکت ۶۴۲ کاراته کا از ۸۵ کشور طی روزهای ۱۲ تا ۱۴ مهر ماه در مسکو برگزار می شود.

منبع: مهر

پایان نوشتار