آرمان شهر؛ در مراسمی با حضور علیرضا آوایی وزیر دادگستری، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین، داود محمدی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، علی صفری شهردار قزوین، نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری و محمد قاسمی دادستان سالن سرپوشیده ورزشی چند منظوره در ناحیه منفصل چوبیندر به بهره برداری رسید.

علی صفری شهردار قزوین در مراسم افتتاح این سالن ورزشی گفت: شورا به دنبال کاهش آسیب های اجتماعی است که یکی از راهها ایجاد نشاط اجتماعی و تامین زیرساختهاست.

صفری تصریح کرد: با اجرای پروژه های عمرانی و تقویت نشاط اجتماعی نسبت به کاهش آسیب های اجتماعی اقدام خواهیم کرد.

وی گفت: شورا و شهرداری قزوین در تلاش است با افتتاح پروژه های خرد اما تاثیر گذار و تکمیل پروژه های نیمه تمام و نیز اجرای پروژه های انسان محور و پیاده محور، شهری بانشاط و دارای استاندارد های زندگی شهرنشینی در شان شهروندان فهیم قزوین ایجاد کند و رضایت شهروندان نیز جلب شود.

منبع: مهر

پایان نوشتار///