آرمان شهر؛ به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین آزمون عملی رشته های مهارتی ارشاد شنبه و یکشنبه ١ و ٢ تیرماه از بین مراکز مهارت قزوین به تعداد ۹ مرکز و شرکت کنندگان در آزمون ادواری جمعا به تعداد ۶۸۵نفر درشته های گرافیک، مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده، طراحی صفحات وب، عکاسی دیجیتال و چهره سازی در موسسه آموزش عالی دهخدا برگزار گردید.

شایان ذکر است حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی حسینی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین از نحوه برگزاری این آزمون بازدید کرد.

ZZ
ZZZ
ZZZZ

منبع: فرهنگ و ارشاد

پایان نوشتار///