آرمان شهر؛ احمد بارگاهی روز چهارشنبه گفت: ۲۲ نیروگاه فعال بادی و مولد مقیاس کوچک فعال استان قزوین به میزان ۲۵۵.۱۳ مگاوات برق وارد مدار می کنند.
به گفته وی، ۶۹ نیروگاه بادی، خورشیدی و مقیاس کوچک با ظرفیت ۷۸۲ مگاوات این استان با هدف تامین نیاز واحدهای تولیدی، کشاورزی و همچنین منازل مسکونی در حال احداث است.
این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت های موجود استان در زمینه تولید انرژی های پاک، تلاش داریم تا سرمایه گذارانی که در زمینه نیروگاه های خورشیدی، بادی و مولد مقیاس کوچک طرح های خود را ارائه داده اند، پیش از موعد قراردادهای خود آن را به بهره برداری برسانند.
این مسئول خاطرنشان کرد: مجوز سرمایه گذارانی که پیگیر احداث نیروگاه های خود نباشند لغو و به سرمایه گذاران جدید واگذار خواهد شد.
مدیر مرکز خدمات سرمایه گذاری قزوین با بیان اینکه دولت به متقاضیان ایجاد نیروگاه با انرژی های پاک تسهیلات و امتیازات خوبی ارائه می کند، تاکید کرد: این استان ظرفیت های قابل توجهی را در حوزه انرژی، صنعت و کشاورزی به خود اختصاص داده که همین مساله جذابیت های فراوانی را برای سرمایه گذاران در بخش انرژی ایجاد کرده است.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///