آرمان شهر؛ حمید رضا خانپور روز یکشنبه با بیان این موضوع در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر ۶۷ واحد تولیدی و طرح صنعتی استان در تملک و جانشینی بانکهای عامل قرار دارند که از این تعداد ۱۸ واحد تولیدی فعال بوده و مابقی غیر فعال و راکد هستند.
وی اظهار داشت: اجاره به شرط تملیک، گرفتن شریک تجاری، استهمال بدهی و بخشش جرائم از مهمترین پیشنهادهای شرکت شهرکهای استان برای تعیین و تکلیف این واحدهای تولیدی بوده است.
رئیس هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان گفت: امیدواریم با همکاری مدیران اقتصادی و بانکهای استان برای انتقال یا فعال سازی مجدد این واحدهای تولیدی اقدام شود.
خانپور گفت: شرکت شهرک های صنعتی استان ضمن تلاش برای وصول مطالبات معوق بانکهای عامل، پرداخت تسهیلات بانکی و فعال سازی مجدد این واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی را در دستور کار دارد.
سه هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی در استان قزوین فعال هستند.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///