آرمان شهر؛ علی کلانتری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار  افزود: مجموع غرامت جبران خسارات وارده به کشاورزان دارای بیمه قزوین مربوط به سال زراعی ۹۶-۹۷، ۴۱۳ میلیارد ریال بوده است.
وی اظهار داشت: ۶۳ میلیارد ریال غرامت باقی مانده که باید به کشاورزان بیمه شده پرداخت شود به بخشی از باغداران خسارت دیده انگور در تاکستان و زیتون در طارم سفلی اختصاص دارد.
مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی قزوین از رشد پوشش بیمه در باغ های استان به دنبال خسارت قابل توجه سرمازدگی فروردین ماه سال قبل خبر داد و گفت: میزان پوشش بیمه باغی قزوین از ۱۳ هزار و ۸۰۰ هکتار در سال قبل به ۲۱ هزار و ۳۰۰ هکتار افزایش یافت.
وی همچنین گفت: ۳۲ هزار راس دام سنگین و سبک و ۱۴ میلیون قطعه طیور نیز در استان قزوین تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار دارند.
کلانتری در خصوص خسارات وارد شده در پی سیلاب فروردین امسال به بخش های کشاورزی قزوین نیز گفت: خسارات وارد شده بیشتر به ابنیه مربوط به دامداری های سنتی بوده است اما این صندوق طبق ضوابط خود فقط اقدام به پوشش بیمه برای دام های زنده می کند.
وی اظهار داشت: شدت خسارات وارد شده به بیمه شدگان کشاورزی در استان قزوین جز چند مورد در جریان سیلاب اخیر بالا و قابل توجه نبوده است.
۳۲ هزار بهره بردار کشاورزی در استان قزوین تحت پوشش بیمه صندوق محصولات کشاورزی هستند.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///