آرمان‏‎ شهر؛ قدرت الله علیخانی اظهارداشت: در استان قزوین ۱۵۷ رشته رودخانه وجود دارد که ۴۷ رشته آن دائمی و ۱۱۰ رشته آن فصلی است که تجاوز به حریم آنها در گذشته مشکلاتی را برای
شهروندان ایجاد کرده است.

وی افزود: پس از سیل فروردین موضوع بازدید از رودخانه ها برای بررسی وضعیت تجاوز به حریم آنها مورد توجه قرار گرفت و ۲۲۴ نقطه حادثه خیز با کمک شرکت آب منطقه ای قزوین در استان شناسایی شده است.

مهدیخانی تصریح کرد: ۶۳ نقطه حادثه خیز در شهرستان قزوین، ۳۲ نقطه در آبیک، ۳۶ نقطه در شهرستان البرز، ۴۱ نقطه در بویین زهرا، ۲۱ نقطه در شهرستان آوج و ۳۳ نقطه در تاکستان شناسایی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین یادآورشد: از دستگاه قضایی استان قزوین تشکر می کنیم که به شرکت آب منطقه ای مجوز دادند برای آزادسازی حریم ها در مسیر رودخانه رزجرد اقدام کند که این کار در پیشگیری از برخی حوادث ناشی از سیل موثر بود.

مهدی خانی بیان کرد: متاسفانه برخی از کشاورزان وپیمانکاران، در حریم رودخانه نسبت به ساخت و ساز غیرمجاز اقدام کرده اند که با آنها قاطعانه برخورد شده است و این روند ادامه دارد.

وی افزود: در استان قزوین ۲۵ شهر داریم که تعداد ۴۱ رودخانه از مجموع ۱۵۷ رودخانه از داخل ۲۰ شهر عبور می کند که در زمان بارش های شدید می تواند حادثه ساز باشد اما با اقدامات پیشگیرانه، لایروبی همه این رودخانه ها انجام شده و هیچ نگرانی در این شهرها در زمان وقوع سیل نداریم.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین اظهارداشت: البته بخشی از رودخانه های استان در سایر استانها نیز قرار دارند مانند رودخانه حاجی عرب که بخشی از آن در استان مرکزی و ابهر رود در استان زنجان قرار دارد که برای آنها نیز مجوز گرفته ایم تا لایروبی صورت گیرد.

مهدی خانی یادآورشد: با اقدامات پیشگیرانه و همکاری مردم و جلوگیری از تجاوز به حریم رودخانه ها و ساخت و ساز غیرمجاز امیدواریم در مواقع بارش های سیل آسا با مشکلی روبرو نشویم.

منبع: مهر

پایان نوشتار///