آرمان شهر؛ به نقل معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین، سرهنگ مهدی حاجیان افزود: در پی سرقت ۹۵ رأس گوسفند در بخش خرمدشت واقع در شهرستان تاکستان، ماموران پلس آگاهی موضوع شناسایی را به صورت ویژه در دستور کارقرار دادند.
وی افزود: کاراگاهان پلیس آگاهی شهرستان تاکستان، برای شناسایی سارقان و مخفیگاه آنان پیگرد خود را آغاز کردند و پس از تحقیقات فنی و میدانی توانستند آنان را شناسایی کنند.
سرهنگ حاجیان اظهار داشت: با توجه به اینکه سارقان در خارج از استان بودند، ماموران آگاهی با کسب نیابت قضایی آنان را در استان آذربایجان غربی به صورت غافلگیرانه دستگیر کردند.
این مسئول انتظامی خاطرنشان کرد: متهمان در بازجوئی فنی پلیسی به سرقت ۹۵ رأس گوسفند اعتراف کردند و احشام سرقتی تحویل مالباختگان شد.
جانشین فرماندهی انتظامی استان یادآور شد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///