آرمان شهر؛ عبدالمحمد زاهدی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تاکنون پنج هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات این سفر پرداخت شده است.
استاندار قزوین با اشاره به ۱۰ طرح منتخب استان از مصوبات سفر رییس جمهوری، خاطر نشان کرد: در همین راستا برای احداث ساختمان سد مخزنی نهب با ۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال اعتبار تاکنون یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برای آن صرف شده و به پیشرفت ۹۰ درصدی رسیده است.
وی ادامه داد: شبکه آبیاری و زهکشی سد نهب با ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار و ۲۲۰ میلیارد ریال اعتبار صرف شده به پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصدی دست یافته است.
زاهدی اضافه کرد: ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر تاکستان با ۷۲۰ میلیارد ریال اعتبار و ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار صرف شده ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و احداث ساختمان سد مخزنی بالاخانلو با یک هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال اعتبار و ۶۳۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته به ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده،ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر محمودآباد نمونه با ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار و تخصیص ۱۰۰ درصدی آماده بهره برداری شده است.
وی اظهار داشت: مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی بیمارستان ولایت با ۶۰ میلیارد ریال اعتبار و ۳۰ میلیارد ریال تخصیص به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی رسیده و احداث مجتمع های آبرسانی روستایی با ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار و ۷۵۰ میلیارد ریال تخصیص به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی دست یافته است.
استاندار قزوین گفت: احداث مجتمع توانبخشی ایثارگران با ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار و ۱۱۰ میلیارد ریال تخصیص به پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصدی رسیده و مرمت،احیا و ساماندهی دولتخانه صفوی با ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار و ۳۰ میلیارد ریال تخصیص به پیشرفت فیزیکی۵۰ درصدی دست یافته و ۲ خطه کردن راه آهن تهران- قزوین- زنجان با ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار و سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تخصیص از دیگر طرح های مصوب سفر رییس جمهوری به قزوین به شمار می رود که به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی دست یافته است.
وی گفت: به مجموع این ۱۰ پروژه منتخب استان با ۱۷ هزار میلیارد ریال اعتبار تاکنون هفت هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال تخصیص یافته است و آنها به پیشرفت ۷۰ درصدی دست یافته اند.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///