تبلیغات

همسر آزاری در قزوین کاهش یافته است

مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین از کاهش ۸.۸ درصدی همسر آزاری در قزوین خبر داد و گفت: تعداد مراجعین همسرآزاری در یکساله گذشته در قزوین کاهش داشته است. ...

بایگانی‌ها زنان - سایت خبری آرمان شهر قزوین