تبلیغات

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور و آبزیان دامپزشکی قزوین:

پایش بیماریهای ویروسی در مزارع تکثیر و پرورش ماهیان سردابی قزوین

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور و آبزیان اداره کل دامپزشکی استان قزوین گفت: فاز دوم پایش بیماریهای ویروسی در مزارع تکثیر و پرورش ماهیان سرد...

بایگانی‌ها بهداشت - سایت خبری آرمان شهر قزوین