تبلیغات

ایجاد محدودیت همیشه بی‌نتیجه است

با توجه به برگشت افراد و گروه‌های خبری موافق فیلترینگ به تلگرام و با توجه به وضعیت فعلی این شبکه، می‌توان چنین برداشت کرد که در اولین سالگرد فیلترینگ ...

بایگانی‌ها مجلس شورای اسلامی - سایت خبری آرمان شهر قزوین