تبلیغات

سود دلالی بیش از سود تولید شده است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: قوانین خوب صرفا بر روی کاغذ نمی‌تواند مشکلی را حل کنند باید عملی شوند و در شرایط فعلی که با تحریم ها ...

بایگانی‌ها دولت - سایت خبری آرمان شهر قزوین