اردوی آماده‌سازی تیم ملی کاراته در قزوین

آرمان شهر؛ مرحله پایانی اردوی آماده‌سازی تیم ملی کاراته زیر ۲۱ سال برای اعزام به رقابتهای جهانی اسپانیا
قزوین – خانه کاراته شهید مرادی


 

«خلیل امامی – آرمان شهر»

    «۹۶/۷/۲۴ – قزوین»

 

 

 

 

پایان نوشتار///