به فاصله ۱۰ کیلومتر؛از زمین هادی‌آباد تا آسمان پونک قزوین

از چهره بیمار محله هادی آباد که حکایت از دردها و لایه‌های پیدا و پنهان دارد تا ۱۰ کیلومتر آن طرف تر، محله پونک با مردمانی با تمکن مالی و بیگانه از غم نان

 

عکاس: علیرضا نصری