سهم بودجه‌های قطره‌چکانی در توسعه استان قزوین

سهم بودجه‌های قطره‌چکانی در توسعه استان قزوین

آرمان شهر؛ ببودجه ۹۹ درحالی به صحن بهارستان رفت که استان قزوین با سهم ۷/۱درصدی از درآمد کشور، تنها ۳/۱درصد بودجه را در شرایط ایده‌آل که ۱۰۰ درصد بودجه تخصیص داده شود،  برای توسعه و ایجاد زیرساخت‌های متناسب با استانی که قطب صنعت و کشاورزی است، به خانه برمی‌گرداند.

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
دریافت